Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณ... (29 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (19 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ และการเบิกจ่ายน้ำม... (02 ต.ค. 2560)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Ca... (13 มิ.ย. 2560)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (04 เม.ย. 2560)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
เอกสารแนะนำภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 (03 ม.ค. 2560)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (06 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพล... (18 ต.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (24 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (23 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (19 ส.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (15 ส.ค. 2559)
เชิญชวนช่วยกันรักษาความสะอาด รู้จักคัดแยกขยะ และทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง (24 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2558 (24 พ.ย. 2558)
ประกาศข้อบัญญัติ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง การบริหารจัดการระบบประปา พ.ศ. 2558 (13 พ.ย. 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (04 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (22 ก.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (03 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่า... (18 ก.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนว... (18 ก.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (17 ก.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (16 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง... (09 ก.ค. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ... (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ... (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงกา... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงกา... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงกา... (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้... (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้... (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยา... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยา... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยา... (05 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th