Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอน... (22 ต.ค. 3105)  
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (25 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลแผนปชช. ปี 2562 (25 มิ.ย. 2563)  
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (01 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... (29 พ.ค. 2563)
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โคกสะบ้า (30 เม.ย. 2563)
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (15 เม.ย. 2563)
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (15 เม.ย. 2563)
การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ในวันที่ 9 เมษายน 2563 (09 เม.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครั้งที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 (02 เม.ย. 2563)
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (31 มี.ค. 2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (12 มี.ค. 2563)
ประกาศ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ... (21 ก.พ. 2563)
สำรวจความพึงพใจ ปี 62 อบต-โคกสะบ้า (06 ม.ค. 2563)
คู่มือการปฏิบัติงาน (06 ม.ค. 2563)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ (06 ม.ค. 2563)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส) (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั... (19 พ.ย. 2562)
หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.โคกสะบ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25... (07 พ.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-2563 (31 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมคนพิก... (18 ต.ค. 2562)  

จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ... (01 ต.ค. 2562)  

ศูนย์ประสานงานกองทุนพัฒนา... (01 ต.ค. 2562)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (15 ก.ย. 2562)

ร่วมกับกรมแรงงานจัดกิจกรร... (23 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการดูแลผู้... (22 ส.ค. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู... (20 ส.ค. 2562)

โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุห... (26 ก.ค. 2562)

ร่วมกับ กศน. กิจกรรมการเล... (25 ก.ค. 2562)

บริษัทคูโบต้าออกหน่วยบริก... (23 ก.ค. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันไข... (12 ก.ค. 2562)

โครงการชาวโคกสะบ้ารู้ทันม... (12 ก.ค. 2562)

ร่วมกับ กศน. จัดอบรมการทำ... (26 มิ.ย. 2562)

ร่วมกับ กศน. กิจกรรมธุรกิ... (18 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปล... (13 มิ.ย. 2562)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู... (12 มิ.ย. 2562)

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ... (06 มิ.ย. 2562)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของก... (11 พ.ค. 2562)

ร่วมกับ กศน. กิจกรรมทำผลิ... (17 เม.ย. 2562)

กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ (13 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (14 ส.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (10 ส.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คีม... (06 ส.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา ข... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัด... (17 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนว... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบห... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุ... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุ... (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง... (09 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง... (09 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจ... (30 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ประปา... (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (05 มิ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจ... (31 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th