Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (03 มิ.ย. 2562)  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2562 (31 พ.ค. 2562)  
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (30 พ.ค. 2562)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (27 พ.ค. 2562)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (24 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (24 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงาน... (19 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ... (26 ก.พ. 2562)
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 (04 ม.ค. 2562)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (06 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า (30 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนั... (03 ต.ค. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ (01 ต.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-2562 (01 ต.ค. 2561)
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (01 ต.ค. 2561)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01 ต.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) (13 ก.ย. 2561)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2561 (10 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 เม.ย. 2562)  

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "แยกก... (08 ม.ค. 2562)  

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ (08 ม.ค. 2562)  

รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพ... (04 ม.ค. 2562)

ภาพโครงการงานรณรงค์ส่งเสร... (17 ก.ย. 2561)

ภาพกิจกรรมโครงการสูงวัยใส... (12 เม.ย. 2561)

ภาพกิจกรรม อบต.โคกสะบ้า (14 ก.พ. 2561)

รณรงค์การช่วยกันลดขยะ "เม... (29 ก.ย. 2560)

รณรงค์การลดใช้โฟม (08 มิ.ย. 2560)

รณรงค์การลดใช้พลาสติก (08 มิ.ย. 2560)

ประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิ (21 ก.ค. 2559)

ประชาสัมพันธ์ออกเสียง (21 ก.ค. 2559)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภาย... (26 มิ.ย. 2558)

กีฬาโคกสะบ้าคัพ ประจำปี 2... (30 พ.ค. 2557)

โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไ... (20 ก.ค. 2555)

โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไ... (20 ก.ค. 2555)

โครงการครอบครัวสุขสันต์ อ... (20 ก.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส... (16 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง... (16 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง... (16 ม.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงา... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อยางนอกรถบรรทุก (ดีเซล)... (08 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจ... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส... (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส... (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจ... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจ... (25 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓... (18 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจ... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (30 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (30 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓... (08 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (07 ต.ค. 2562)
ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัด... (07 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


   ดูผลโหวต   

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th