Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวจารุพรรณ ช่วยขำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวีรณา ชัยเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวราตรี ชัยณรงค์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Responsive image
นางสาวสุรัญญา หมวดอินทร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอนัทฌา ทองขาว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอุไรวรรณ เพชรหิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
Responsive image
นายทักษิณ ชามภูวราช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ กลับใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นายจรูญศักดิ์ ขิกขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาววัลลีย์ แก้วประชุม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th