Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวจารุพรรณ ช่วยขำ
ปลัด อบต.โคกสะบ้า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอภิเดช เอียดบาง
รองปลัด อบต.โคกสะบ้า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิราพร รักสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุพัตรา โพชสาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาววิณิดา ทิพย์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายธนภาค คงผอม
นิติกร ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอรชุมา หนูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายนพดล ช่วยเรือง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอภิเชษฐ์ เกื้อรอด
นักการ
Responsive image
Responsive image
นายพิยะรัตน์ หัสชัย
ยาม
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th