Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุชีพ เพ็งผอม
ประธานสภา อบต.โคกสะบ้า
Responsive image
Responsive image
นายจรูณ หะหมาน
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายกันทา โออินทร์
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายนคร โออิน
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
Responsive image
นายชวน เกตดำ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
Responsive image
นายมานิต อั้นซ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
Responsive image
นายสุชีพ เพ็งผอม
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
Responsive image
นายณัฐวัชร สุขอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
Responsive image
นายเมธี จงไข่
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4
Responsive image
นายกันทา โออินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 4
Responsive image
นายเฉลิม ห้าสังข์
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
Responsive image
นายจเร นางหลาด
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
Responsive image
นายวีรพล เกิดผล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 6
Responsive image
นายวิเชียร ขวัญนิมิตร
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7
Responsive image
นายบุญฤทธิ์ จุ้ยเฒ่า
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 7
Responsive image
นายสมคิด เพ็ชรหิน
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8
Responsive image
นายปรีชา โพชสาลี
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 8
Responsive image
นายจรูณ หะหมาน
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9
Responsive image
นายสัมฤทธิ์ มากอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 9
Responsive image
นายคลื่นศักดิ์ เกื้อรอด
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10
Responsive image
นางหนูเพียร ชัยเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 10
Responsive image
นายนิกร สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายประกอบ ทิพย์ชื่น
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 11
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th