Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้า
รายงานสถานะทางการเงิน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2562 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายจ่ายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
04 เม.ย. 2562 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
10 ม.ค. 2562 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานการตรวจสอบจาก สตง.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
28 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
02 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561
30 เม.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th