Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมคนพิการ หมู่ที่ 2

01 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ศูนย์ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสะบ้า

01 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกสะบ้า

15 ก.ย. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

23 ส.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ร่วมกับกรมแรงงานจัดกิจกรรมร้อยลูกปัดมโนราห์เด็กและผู้ปกครอง

22 ส.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า โครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

20 ส.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5

26 ก.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่บ้านห้วยบอน

25 ก.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ร่วมกับ กศน. กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรง

23 ก.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า บริษัทคูโบต้าออกหน่วยบริการซ่อมรถไถ ณ อบต.โคกสะบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th