Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 2562
ถึง
25 พ.ย. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562
ถึง
18 พ.ย. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ่ายขาดเงินสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑) จำนวน ๔ โครงการ
31 ต.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
30 ต.ค. 2562
ถึง
30 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองชุมแสง-บ้านนายกิ่ง ชุมเชื้อ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๒) ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562
ถึง
30 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสระหนองพล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
08 ต.ค. 2562
ถึง
08 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
07 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
07 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายห้วยบอน-บนควน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)
07 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบนควน-นาหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th