Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Cape Seal) สายต้นทองสุก-หนองพาบน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Cape Seal) สายออกหลา-บ้านโคกเคลี่ย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Cape Seal) สายบ้านนางสับ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านทุ่งนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 มิ.ย. 2561
ถึง
15 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๓ โครงการ)
14 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำนบต้นม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะบ้าฯ)
14 มิ.ย. 2561
ถึง
14 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำนบหว่างควน บ้านห้วยยูง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะบ้าฯ)
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำนบต้นหยี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะบ้าฯ)
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำนบต้นหยี หมู่ที่ ๑๐ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำนบดวน หมู่ที่ ๓ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2561
ถึง
05 มิ.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Cape Seal) สายบ้านนางสับ หมู่ที่ ๑๑-บ้านทุ่งนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th