Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2561
ถึง
20 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2561
ถึง
18 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพาบน้ำ-ทุ่งแก่เจ้ย หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๒) ตำบลโคกสะบ้า เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2561
ถึง
14 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ)
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2561
ถึง
13 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2561
ถึง
14 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประเภทนมยู.เอช.ที ตรานมโรงเรียน ภาค 1/2561)
11 ก.ย. 2561
ถึง
11 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ)
10 ก.ย. 2561
ถึง
10 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพาบน้ำ-ทุ่งแก่เจ้ย หมู่ที่ ๑๐ ช่วงที่ ๒ ตำบลโคกสะบ้า เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)
03 ก.ย. 2561
ถึง
03 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านในเกาะ-ใสนาว หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2561
ถึง
03 ก.ย. 2561
ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายพยอมงาม-บ้านออกหลา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐, ๑ ตำบลโคกสะบ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th