Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรของคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 ธ.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
19 ธ.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
02 ต.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 ก.ย. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 มิ.ย. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (Cape Seal) สายหนองพาบน้ำ-โคกโดน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
04 เม.ย. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๐
04 เม.ย. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
03 ม.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า เอกสารแนะนำภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560
06 ธ.ค. 2559 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th