Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
01 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 ก.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)
16 พ.ค. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)
30 เม.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
20 เม.ย. 2561 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรของคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 ธ.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ อบต.โคกสะบ้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
19 ธ.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
02 ต.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 ต.ค. 2560 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th