Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 3105 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
25 มิ.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลแผนปชช. ปี 2562
25 มิ.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
01 มิ.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 พ.ค. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โคกสะบ้า
15 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
15 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
09 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า การประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ในวันที่ 9 เมษายน 2563
02 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ้า หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ครั้งที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th