Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบล มีถนนสายหลัก สายรอง และสายย่อย ดังนี้
     1 ถนนสายหลัก
          - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4124 (นาโยง - ย่านตาขาว) ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11
     2 ถนนสายรอง
          - ถนน รพช. สายนางประหลาด - เกาะหยี ผ่านหมู่ที่ 6, หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5
          - ถนน รพช. สายเกาะหยี - ห้วยลึก ผ่านหมู่ที่ 6,หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3
          - ถนน รพช. สายโคกมะม่วง - นาข้าวเสีย ผ่านหมู่ที่ 8,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5  
          - ถนน รพช. สายบ้านควน - ห้วยลึก ผ่านหมู่ที่ 5
     3 ถนนสายย่อย
          - ถนนคอนกรีต จำนวน 10 สาย
          - ถนนลาดยาง จำนวน 17 สาย
          - ถนนหินคลุก จำนวน 4 สาย
          - ถนนดินลูกรัง จำนวน 23 สาย
   
การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
     - โทรศัพท์สาธารณะ
       
การไฟฟ้า
     - จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว
     - จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย 
     - บึง หนอง 
    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝายน้ำล้น ทำนบ ผนังกั้นน้ำ
     - ประปาหมู่บ้าน

1 แห่ง
23 แห่ง


11 หมู่บ้าน
50 จุด


6 สาย
10 แห่ง


13 แห่ง
8 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th