Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ทำสวนยางพารา ทำนา ปลูกผลไม้ เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก 
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ในแต่ละครัวเรือนมักจะมีการประกอบอาชีพหลาย ๆ อาชีพรวมกัน
       

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
     - ปั๊มน้ำมัน   
     - ปั้มน้ำมันหลอด
     - โรงงานอุตสาหกรรม
     - โรงสี
     - ร้านค้า
     - อู่ซ่อมรถ
     - ตลาดนัด
     - ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
     - โรงผลิตน้ำดื่ม
     - ร้านเสริมสวย, ตัดผม
1 แห่ง
8 แห่ง
3 แห่ง
4 แห่ง
56 แห่ง
11 แห่ง
2 แห่ง
- แห่ง
2 แห่ง
12 แห่ง
* ข้อมูลจากฐานการจัดเก็บภาษี*

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th